Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego

Certyfikat oSa

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.Czy mogę ciąć ściernicą do metalu kamień?


Na każdej ściernicy znajduje się informacja o jej przeznaczeniu i tych zaleceń należy przestrzegać. Tarcza ścierna została tak zaprojektowana żeby mogła w sposób efektywny  a co najważniejsze bezpieczny skrawać dany materiał. Tarcza ścierna może  ulec uszkodzeniu  podczas niewłaściwego jej zastosowania. (patrz  zakładka „Identyfikacja produktu”, „Zalecenia doboru”)

2. Czy mogę założyć częściowo zużytą ściernicę „230” na szlifierkę przystosowaną na tarcze o średnicy 180 mm?


Rozumiem, że mamy do czynienia ze ściernicą zużytą i chcemy ją zamontować na szlifierkę ( z mniejszą osłoną) która umożliwi nam dalszą pracę tą ściernicą. 
Zaznaczam że na każdej tarczy ściernej znajduje się informacja z jaką maksymalną prędkością obrotową może pracować. Jeśli zamontujemy ściernicę na urządzenie którego obroty są wyższe niż deklarowane na tarczy  może dojść do uszkodzenia ściernicy.

3.Czy można używać tarcz po przekroczeniu terminu ważności?

Nie można używać tarcz po przekroczeniu terminu  ważności.

4.Czy można ściernicą do cięcia szlifować? 

Na każdej ściernicy powinny znajdować się informacje o ograniczeniach zastosowania. Jeśli na tarczy znajduje się piktogram o zakazie szlifowania, kategorycznie należy zastosować się do tej informacji. (patrz zakładka „Identyfikacja produktu”) 


5.Czy można używać ściernicę lekko uszkodzoną lub gdzie mamy podejrzenie że jest uszkodzona?


Zabrania się używania uszkodzonych ściernic. Nawet podejrzenie o uszkodzeniu (np. upadek ściernicy, złe przechowywanie) dyskwalifikuje tarczę ścierną. (patrz  zakładka „Bezpieczne użytkowanie”.