Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego

Certyfikat oSa

Linia pro

Szlifowanie.

Testowane.

Jakość.

Cięcie.

FUDUSZE NORWESKIE

„Hybryda SOLAR & PV & LED” innowacją w poprawie efektywności energetycznej zakładu Techniflex Sp. z o. o. w Mszanie Dolnej.

Przedmiotowy projekt polega na stworzeniu hybrydowego systemu (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, nowoczesnego oświetlenia typu „LED”),  opartego na energii słońca, służącego do produkcji energii elektryczne i energii cieplnej nośnika ciepła, niezbędnej do funkcjonowania zakładu TECHNIFLEX Sp. z o. o.Celem projektu, jest poprawa wyników przedsiębiorstwa w zakresie działań pro-ekologicznych firmy.10.11.2015 r.


22.12.2015 r.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto

08.02.2016 r.